BRUMM Christina Suzanna
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUMM Hans Adam
    Prénom : Christina Suzanna
          Nom de famille : BRUMM
    Information de famille :
          avec MUGLER Johann Peter (1744 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 4 Février 1766
                      Lieu : Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Durstel

BRUMM Christine
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUMM Johann Adam (1789 - ?)
    Mère : CASSEL Christine (1791 - 1860)
    Naissance :
          Date : 4 Septembre 1817
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Christine
          Nom de famille : BRUMM
    Information de famille :
          avec EBY Peter (1814 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 5 Décembre 1838
                      Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   EBY Marguerite (1846 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUMM Hans Adam
    Profession : Boucher
    Prénom : Hans Adam
          Nom de famille : BRUMM
        enfant :
           BRUMM Christina Suzanna (?)

BRUMM Johann
    Prénom : Johann
          Nom de famille : BRUMM
    Information de famille :
          avec GRAF Magdalena (1767 - 1849) :
                Mariage :
                      Type : Mariage religieux
                      Date : 1789

BRUMM Johann Adam
    Naissance :
          Date : 20 Août 1789
          Lieu : Wingen-sur-Moder,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Johann Adam
          Nom de famille : BRUMM
    Information de famille :
          avec CASSEL Christine (1791 - 1860) :
                Mariage :
                      Date : 2 Juin 1813
                      Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   BRUMM Christine (1817 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUMM Philippe
    Naissance :
          Date : autour de 1834
    Prénom : Philippe
          Nom de famille : BRUMM
    Information de famille :
          avec CRON Caroline (1839 - ?) :
                enfant :
                   BRUMM Charlotte (1874 Rosteig,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1952 Rosteig,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUMPTER Barbara
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUMPTER Theobald
    Décès :
          Date : 3 Février 1699
          Lieu : Handschuheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Naissance :
          Lieu : Ittenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Barbara
          Nom de famille : BRUMPTER
    Information de famille :
          avec ANTONI Martin (1633 - 1713) :
                enfants :
                   ANTONI Christine (1658 - 1705 Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   ANTONI Martin (1670 Handschuheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1708 Handschuheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUMPTER Barbe
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUMPTER Michael (? - 1799)
    Mère : DIEMER Brigitte
    Naissance :
          Date : 12 Novembre 1766
          Lieu : Ittenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Baptême religieux enfant :
          Date : 13 Novembre 1766
          Lieu : Ittenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Barbe
          Nom de famille : BRUMPTER
    Information de famille :
          avec BERST Valentin (1762 - 1853) :
                Mariage :
                      Date : 27 Février 1787
                      Lieu : Handschuheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   BAERST Valentin (1787 Handschuheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1815 Handschuheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUMPTER Catharina
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUMPTER Hans (1677 - 1744)
    Mère : ERNWEIN Catharina (? - 1725)
    Freres/Soeurs :
       BRUMPTER Michael (1702 Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 5 Avril 1708
                Heures : 17:0
          Lieu : Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 16 Septembre 1778
          Lieu : Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Catharina
          Nom de famille : BRUMPTER
    Information de famille :
          avec ERNWEIN Theobald (1702 - 1762) :
                Mariage :
                      Date : 19 Septembre 1728
                      Lieu : Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   ERNWEIN Michel (1731 Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUMPTER Catherine
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUMPTER Johann (1754 - ?)
    Mère : NORTH Catherine (1757 - ?)
    Naissance :
          Date : 25 Mars 1789
          Lieu : Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Catherine
          Nom de famille : BRUMPTER
    Information de famille :
          avec BAERST Valentin (1787 - 1815) :
                Mariage :
                      Date : 10 Mars 1812
                            Heures : 11:0
                      Lieu : Handschuheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   BAERST Valentin (1813 Handschuheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUMPTER Diebold
    Prénom : Diebold
          Nom de famille : BRUMPTER
        enfant :
           BRUMPTER Wolfgang (1638 - 1714 Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUMPTER Hans
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUMPTER Wolfgang (1638 - 1714)
    Mère : JACOB Margarethe (1647 - 1709)
    Naissance :
          Date : 29 Novembre 1677
          Lieu : Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 1 Septembre 1744
                Heures : 8:0
          Lieu : Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Profession : Cultivater
    Prénom : Hans
          Nom de famille : BRUMPTER
    Information de famille :
          avec ERNWEIN Catharina (? - 1725) :
                Mariage :
                      Date : 21 Juin 1701
                      Lieu : Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   BRUMPTER Catharina (1708 Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1778 Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BRUMPTER Michael (1702 Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUMPTER Jacob
    Prénom : Jacob
          Nom de famille : BRUMPTER
    Information de famille :
          avec NN. Christina (? - 1681) :
                Mariage :
                      Date : 16 Février 1668
                      Lieu : Ittenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
          avec SCHMIDT Anna (1656 - 1736) :
                Mariage :
                      Date : 7 Juin 1681
                      Lieu : Ittenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   BRUMPTER Michel (? - 1755 Ittenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUMPTER Jacob
    Prénom : Jacob
          Nom de famille : BRUMPTER
    Information de famille :
          avec NN. Christine (1625 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 16 Février 1668
                      Lieu : Ittenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

BRUMPTER Johann
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUMPTER Michael (1702 - ?)
    Mère : ERNWEIN Catharina (1710 - ?)
    Naissance :
          Date : 2 Février 1730
                Heures : 23:30
          Lieu : Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Johann
          Nom de famille : BRUMPTER
    Information de famille :
          avec KUSS Margaretha (1736 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 23 Février 1751
                      Lieu : Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   BRUMPTER Johann (1754 Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUMPTER Johann
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUMPTER Johann (1730 - ?)
    Mère : KUSS Margaretha (1736 - ?)
    Naissance :
          Date : 27 Octobre 1754
                Heures : 9:30
          Lieu : Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Profession : Agriculteur à Furdenheim
    Prénom : Johann
          Nom de famille : BRUMPTER
          Surnom : Wolfen Hans
    Information de famille :
          avec NORTH Catherine (1757 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 15 Février 1780
                      Lieu : Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   BRUMPTER Catherine (1789 Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUMPTER Michael
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUMPTER Hans (1677 - 1744)
    Mère : ERNWEIN Catharina (? - 1725)
    Freres/Soeurs :
       BRUMPTER Catharina (1708 Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1778 Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 16 Novembre 1702
          Lieu : Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Michael
          Nom de famille : BRUMPTER
    Information de famille :
          avec ERNWEIN Catharina (1710 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 27 Février 1729
                      Lieu : Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   BRUMPTER Johann (1730 Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUMPTER Michael
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUMPTER Michel (? - 1755)
    Mère : MENTZER Margaretha (? - 1757)
    Décès :
          Date : 22 Novembre 1799
          Lieu : Ittenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Michael
          Nom de famille : BRUMPTER
    Information de famille :
          avec DIEMER Brigitte :
                Mariage :
                      Date : 7 Mars 1752
                      Lieu : Ittenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   BRUMPTER Barbe (1766 Ittenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUMPTER Michel
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUMPTER Jacob
    Mère : SCHMIDT Anna (1656 - 1736)
    Baptême religieux enfant :
          Date : 2 Décembre 1692
          Lieu : Ittenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 22 Octobre 1755
          Lieu : Ittenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Profession : Agriculteur
    Prénom : Michel
          Nom de famille : BRUMPTER
    Information de famille :
          avec MENTZER Margaretha (? - 1757) :
                Mariage :
                      Date : 7 Janvier 1716
                      Lieu : Ittenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   BRUMPTER Michael (? - 1799 Ittenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUMPTER Theobald
    Prénom : Theobald
          Nom de famille : BRUMPTER
        enfant :
           BRUMPTER Barbara ( Ittenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1699 Handschuheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUMPTER Wolfgang
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUMPTER Diebold
    Naissance :
          Date : Estimée à 24 Décembre 1638
    Décès :
          Date : 5 Février 1714
          Lieu : Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
          Age : 75
          Note :
à 75 ans 1 mois 1 semaine et 5 jours
    Prénom : Wolfgang
          Nom de famille : BRUMPTER
    Information de famille :
          avec JACOB Margarethe (1647 - 1709) :
                Mariage :
                      Date : 5 Septembre 1667
                      Lieu : Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   BRUMPTER Hans (1677 Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1744 Furdenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRÜN Ursula (SOSA : 2301)
    Prénom : Ursula
          Nom de famille : BRÜN
    Information de famille :
          avec URBAN Simon (2300) (1619 - 1675) :
                Mariage :
                      Date : 1652
                enfant :
                   URBAN Martin (1150) (1661 Muttersholtz,67600,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUNNER Henri
    Prénom : Henri
          Nom de famille : BRUNNER
    Information de famille :
          avec KOEHL Sophie Marie :
                enfant :
                   BRUNNER Henri (?)

BRUNNER Henri
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUNNER Henri
    Mère : KOEHL Sophie Marie
    Prénom : Henri
          Nom de famille : BRUNNER
    Information de famille :
          avec BRUA Henriette (1871 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 1888

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.32v, le 09/12/2004.