CASSEL Hans Martin
    Naissance :
          Lieu : Hinsbourg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Hans Martin
          Nom de famille : CASSEL
    Information de famille :
          avec PETER Maria Catharina (1707 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 31 Janvier 1730
                      Lieu : Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

CASSEL Johann
    Tableau d'ascendance
    Père : CASSEL Philippe (1761 - 1839)
    Mère : RÖßER Anna Christina (1758 - 1834)
    Freres/Soeurs :
       CASSEL Anna Magdalena (1792 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1795 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann Georg (1789 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1843 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Christian (1795 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann Christian (1787 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Christine (1791 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1872 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann Philippe (1786 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann (1794 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1795 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Magdalena (1797 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1798 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Sophia (1799 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1856 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 10 Novembre 1797
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 15 Mai 1800
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Note :
frère jumeau de Magdalena
    Prénom : Johann
          Nom de famille : CASSEL

CASSEL Johann
    Tableau d'ascendance
    Père : CASSEL Johann Philippe (1786 - ?)
    Mère : MEDER Salomea (1788 - ?)
    Freres/Soeurs :
       CASSEL Christine (1821 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann Georg (1816 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Nicolas (1823 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Philippe (1814 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 22 Septembre 1818
                Heures : 13:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Johann
          Nom de famille : CASSEL

CASSEL Johann
    Tableau d'ascendance
    Père : CASSEL Philippe (1761 - 1839)
    Mère : RÖßER Anna Christina (1758 - 1834)
    Freres/Soeurs :
       CASSEL Anna Magdalena (1792 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1795 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann Georg (1789 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1843 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Christian (1795 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann Christian (1787 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Christine (1791 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1872 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann Philippe (1786 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann (1797 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1800 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Magdalena (1797 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1798 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Sophia (1799 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1856 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 24 Août 1794
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 3 Juillet 1795
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Johann
          Nom de famille : CASSEL

CASSEL Johann Adam
    Tableau d'ascendance
    Père : CASSEL Georg (1780 - ?)
    Mère : MEDER Marguerite (1784 - ?)
    Freres/Soeurs :
       CASSEL Christian (1813 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Marguerite (1805 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann Georg (1808 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1857 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 17 Novembre 1815
                Heures : 17:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Johann Adam
          Nom de famille : CASSEL

CASSEL Johann Adam
    Tableau d'ascendance
    Père : CASSEL Nicolas (1766 - 1817)
    Mère : RÖßER Catherine (1776 - ?)
    Freres/Soeurs :
       CASSEL Christian (1808 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Christine (1800 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1859 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann Nicolaus (1802 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1852 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 10 Mars 1811
                Heures : 22:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Johann Adam
          Nom de famille : CASSEL

CASSEL Johann Christian
    Tableau d'ascendance
    Père : CASSEL Philippe (1761 - 1839)
    Mère : RÖßER Anna Christina (1758 - 1834)
    Freres/Soeurs :
       CASSEL Anna Magdalena (1792 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1795 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann Georg (1789 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1843 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Christian (1795 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Christine (1791 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1872 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann Philippe (1786 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann (1794 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1795 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann (1797 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1800 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Magdalena (1797 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1798 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Sophia (1799 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1856 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 14 Septembre 1787
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Profession : Forgeron
    Prénom : Johann Christian
          Nom de famille : CASSEL
    Information de famille :
          avec MUNSCH Magdalena (1792 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 29 Avril 1812
                      Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   CASSEL Christian (1815 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   CASSEL Magdalena (1821 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   CASSEL Sophia (1813 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

CASSEL Johann Georg
    Tableau d'ascendance
    Père : CASSEL Georg (1784 - ?)
    Mère : MEDER Marguerite (1784 - ?)
    Freres/Soeurs :
       CASSEL Christian (1813 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann Adam (1815 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Marguerite (1805 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 27 Septembre 1808
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 25 Décembre 1857
                Heures : 3:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Profession : Maçon
    Prénom : Johann Georg
          Nom de famille : CASSEL
    Information de famille :
          avec EBY Christine (1812 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 26 Septembre 1833
                      Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   CASSEL Charlotte (1842 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   CASSEL Christine (1834 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   CASSEL Georg (1851 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1876 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   CASSEL Marguerite (1837 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   CASSEL Nn. (1845 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1845 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   CASSEL Sophie (1838 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

CASSEL Johann Georg
    Tableau d'ascendance
    Père : CASSEL Johann Philippe (1786 - ?)
    Mère : MEDER Salomea (1788 - ?)
    Freres/Soeurs :
       CASSEL Christine (1821 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann (1818 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Nicolas (1823 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Philippe (1814 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 14 Mars 1816
                Heures : 16:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Johann Georg
          Nom de famille : CASSEL

CASSEL Johann Georg
    Profession : Journalier
    Prénom : Johann Georg
          Nom de famille : CASSEL
    Information de famille :
          avec KLEIN Salomea :
                enfant :
                   CASSEL Nicolas (1766 Tieffenbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1817 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

CASSEL Johann Georg
    Tableau d'ascendance
    Père : CASSEL Johann Philipp (1688 - 1766)
    Mère : HOBLER Maria Margaretha (1693 - ?)
    Naissance :
          Date : 24 Février 1734
          Lieu : Hinsbourg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Profession : Agriculteur
    Prénom : Johann Georg
          Nom de famille : CASSEL
    Information de famille :
          avec KLEIN Maria Salome (1730 - 1786) :
                Mariage :
                      Date : 13 Mai 1755
                      Lieu : Tieffenbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   CASSEL Peter (1756 Hinsbourg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1819 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   CASSEL Maria Salome (1757 Frohmuhl,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

CASSEL Johann Georg
    Tableau d'ascendance
    Père : CASSEL Philippe (1761 - 1839)
    Mère : RÖßER Anna Christina (1758 - 1834)
    Freres/Soeurs :
       CASSEL Anna Magdalena (1792 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1795 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Christian (1795 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann Christian (1787 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Christine (1791 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1872 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann Philippe (1786 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann (1794 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1795 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann (1797 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1800 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Magdalena (1797 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1798 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Sophia (1799 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1856 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 14 Mars 1789
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Baptême religieux enfant :
          Date : 16 Mars 1789
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 28 Décembre 1843
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Profession : Agriculteur
    Prénom : Johann Georg
          Nom de famille : CASSEL
    Information de famille :
          avec PETER Sophia (1798 - 1853) :
                Mariage :
                      Date : 15 Avril 1818
                      Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   CASSEL Caroline (1836 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   CASSEL Christian (1828 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   CASSEL Georg (1819 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   CASSEL Nicolas (1830 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   CASSEL Sophia (1833 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

CASSEL Johann Jacob
    Naissance :
          Date : Estimée à 1669
    Décès :
          Date : 4 Février 1707
          Lieu : Hinsbourg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
          Age : 38
    Prénom : Johann Jacob
          Nom de famille : CASSEL
    Information de famille :
          avec HOFF Anna Maria :
                enfant :
                   CASSEL Martin (1694 - 1758 Hinsbourg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

CASSEL Johann Nicolaus
    Tableau d'ascendance
    Père : CASSEL Nicolas (1766 - 1817)
    Mère : RÖßER Catherine (1776 - ?)
    Freres/Soeurs :
       CASSEL Christian (1808 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Christine (1800 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1859 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       CASSEL Johann Adam (1811 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 23 Juillet 1802
                Heures : 7:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 16 Avril 1852
                Heures : 17:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Profession : Tisserand
    Prénom : Johann Nicolaus
          Nom de famille : CASSEL
    Information de famille :
          avec ENSMINGER Christine (1813 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 18 Mars 1850
                      Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   CASSEL Nicolas (1850 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.32v, le 09/12/2004.