FISCHER Anna Magdalena
    Naissance :
          Date : 1689
    Décès :
          Date : Août 1763
    Prénom : Anna Magdalena
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec KARCHER Hans Niklaus (1678 - 1763) :
                Mariage :
                      Date : 17 Janvier 1708
                      Lieu : Keskastel,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

FISCHER Anna Maria
    Tableau d'ascendance
    Père : FISCHER Jost (1950) (1644 - 1725)
    Mère : BECKER Elisabetha (1951) (1650 - 1715)
    Freres/Soeurs :
       FISCHER Anna Elisabetha (?)
       FISCHER Hans Georg (?)
       FISCHER Hans Henrich (?)
       FISCHER Hans Nickel (?)
       FISCHER Maria Barbara (975) (1674 - 1715 Keskastel,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       FISCHER Simon (?)
    Prénom : Anna Maria
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec SCHAEFER Christian :
                Mariage :
                      Date : 11 Mai 1717
                      Lieu : Keskastel,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

FISCHER Anna Maria
    Tableau d'ascendance
    Père : FISCHER Ulrich
    Prénom : Anna Maria
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec DEUTSCH Hans Görg (1694 - 1743) :
                Mariage :
                      Date : 6 Janvier 1728
                      Lieu : Asswiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   DEUTSCH Catharina (?)

          avec GERBER Johannes :
                Mariage :
                      Date : 28 Avril 1744
                      Lieu : Asswiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

FISCHER Anna Sophia (SOSA : 883)
    Tableau d'ascendance
    Père : FISCHER Johann Niclaus (1766) (1652 - 1701)
    Mère : LORENTZ Anna Barbara (1767) (1652 - 1702)
    Naissance :
          Date : 8 Octobre 1684
    Décès :
          Date : 23 Octobre 1731
    Prénom : Anna Sophia
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec REUTENAUER Johann Ludwig (882) (1685 - 1711) :
                Mariage :
                      Date : 13 Février 1707
                      Lieu : Tieffenbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   REUTENAUER Sophia Christina (Elisabetha) (441) (1711 Rosteig,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1786 Rosteig,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   REUTENAUER Johann Nicolaus (? - 1762 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

FISCHER Anne Dorothée
    Tableau d'ascendance
    Père : FISCHER Mathias (1644 - ?)
    Mère : KUNTZ Ursule
    Freres/Soeurs :
       FISCHER Ursule (?)
    Naissance :
          Date : 20 Janvier 1689
          Lieu : Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Anne Dorothée
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec RITTER Jean :
                Mariage :
                      Date : 14 Janvier 1709
                      Lieu : Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   RITTER Jean Michel ( Eschau,67114,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

FISCHER Anne Marie
    Tableau d'ascendance
    Père : FISCHER Jean Georges
    Mère : MOESSIG Marie
    Naissance :
          Date : 23 Juin 1669
          Lieu : Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Anne Marie
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec BAPST Jean (1659 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 18 Novembre 1686
                      Lieu : Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   BAPST Jean Georges (1688 Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BAPST Martin (1701 Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BAPST Michel (1699 Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

FISCHER Catharina
    Naissance :
          Date : 24 Juin 1803
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Catharina
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec HUGENEL Paul (1800 - 1886) :
                Mariage :
                      Date : 19 Août 1828
                      Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   HUGENEL Paul Nicolaus (1832 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1870 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

FISCHER Catherine
    Prénom : Catherine
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec MARX Nicolas :
                enfant :
                   MARX Anne (1617 Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

FISCHER Catherine
    Tableau d'ascendance
    Père : FISCHER Nicolas
    Mère : KAPP Catherine
    Freres/Soeurs :
       FISCHER Mathias (1644 Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       FISCHER Esther (1646 Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 23 Avril 1648
          Lieu : Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Catherine
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec AMMEL Michel :
                Mariage :
                      Date : 20 Avril 1668
                      Lieu : Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   AMMEL Nicolas (1670 Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   AMMEL Georges (1673 Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

FISCHER Christian
    Décès :
          Date : avant 1757
    Prénom : Christian
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec MEDER Christina Margaretha (247) (1725 - 1817) :
                Mariage :
                      Type : Mariage religieux
                      Date : 8 Février 1746
                      Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

FISCHER Dorothée
    Tableau d'ascendance
    Père : FISCHER Michel
    Mère : BAPST Anne Marie
    Naissance :
          Date : 25 Avril 1828
          Lieu : Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Dorothée
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec BAPST Michel (1828 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 3 Novembre 1865
                      Lieu : Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   BAPST Michel (1867 Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

          avec RUDOLF Jacques :
                Mariage :
                      Date : 25 Janvier 1851
                      Lieu : Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

FISCHER Esther
    Tableau d'ascendance
    Père : FISCHER Nicolas
    Mère : KAPP Catherine
    Freres/Soeurs :
       FISCHER Catherine (1648 Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       FISCHER Mathias (1644 Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 24 Mars 1646
          Lieu : Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Esther
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec MERCKEL Michel :
                Mariage :
                      Date : 27 Janvier 1687
                      Lieu : Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   MERCKEL Esther (1687 Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

FISCHER Eugène
    Naissance :
          Date : 16 Avril 1903
    Décès :
          Date : 1 Janvier 1973
    Sépulture :
          Lieu : Bischwiller,67240,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Eugène
          Nom de famille : FISCHER

FISCHER Hans Georg
    Tableau d'ascendance
    Père : FISCHER Jost (1950) (1644 - 1725)
    Mère : BECKER Elisabetha (1951) (1650 - 1715)
    Freres/Soeurs :
       FISCHER Anna Elisabetha (?)
       FISCHER Anna Maria (?)
       FISCHER Hans Henrich (?)
       FISCHER Hans Nickel (?)
       FISCHER Maria Barbara (975) (1674 - 1715 Keskastel,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       FISCHER Simon (?)
    Prénom : Hans Georg
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec DORMEYER Anna Maria :
                Mariage :
                      Date : 14 Février 1701
                      Lieu : Keskastel,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

FISCHER Hans Henrich
    Tableau d'ascendance
    Père : FISCHER Jost (1950) (1644 - 1725)
    Mère : BECKER Elisabetha (1951) (1650 - 1715)
    Freres/Soeurs :
       FISCHER Anna Elisabetha (?)
       FISCHER Anna Maria (?)
       FISCHER Hans Georg (?)
       FISCHER Hans Nickel (?)
       FISCHER Maria Barbara (975) (1674 - 1715 Keskastel,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       FISCHER Simon (?)
    Prénom : Hans Henrich
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec ENGEL N. :
                Mariage :
                      Date : 6 Janvier 1699
                      Lieu : Keskastel,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

FISCHER Hans Nickel
    Tableau d'ascendance
    Père : FISCHER Jost (1950) (1644 - 1725)
    Mère : BECKER Elisabetha (1951) (1650 - 1715)
    Freres/Soeurs :
       FISCHER Anna Elisabetha (?)
       FISCHER Anna Maria (?)
       FISCHER Hans Georg (?)
       FISCHER Hans Henrich (?)
       FISCHER Maria Barbara (975) (1674 - 1715 Keskastel,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       FISCHER Simon (?)
    Prénom : Hans Nickel
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec REEB Anna Elisabeth :
                Mariage :
                      Date : 21 Janvier 1710
                      Lieu : Keskastel,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

FISCHER Henriette Madeleine
    Naissance :
          Date : 18 Février 1834
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 30 Octobre 1877
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Henriette Madeleine
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec BLAES Jacques (1835 - 1923) :
                Mariage :
                      Date : 2 Février 1860
                      Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   BLAES Caroline (1867 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1870 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BLAES Charlotte (1865 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1865 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BLAES Charlotte (1874 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1955 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BLAES Madeleine (1863 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1924 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

FISCHER Jean Georges
    Naissance :
          Date : 17 Octobre 1873
          Lieu : Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Profession : Cultivateur/Epicier
    Prénom : Jean Georges
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec BAERST Salome (1874 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 16 Octobre 1899
                      Lieu : Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

FISCHER Jean Georges
    Tableau d'ascendance
    Père : FISCHER Michel
    Mère : LACHMANN Madeleine
    Naissance :
          Lieu : Eschau,67114,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Profession : Pêcheur
    Prénom : Jean Georges
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec MOESSIG Marie :
                Mariage :
                      Date : 19 Octobre 1668
                      Lieu : Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   FISCHER Anne Marie (1669 Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

FISCHER Johann Martin
    Profession : de "Hochberger Glashütte"
    Prénom : Johann Martin
          Nom de famille : FISCHER
        enfant :
           FISCHER Johann Martin (?)

FISCHER Johann Martin
    Tableau d'ascendance
    Père : FISCHER Johann Martin
    Prénom : Johann Martin
          Nom de famille : FISCHER
    Information de famille :
          avec KRAEMER Anna Christina (1748 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 26 Janvier 1779
                      Lieu : La Petite Pierre,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.32v, le 09/12/2004.