GERLINGER Johann Heinrich
    Décès :
          Date : avant 1765
          Lieu : Weiterswiller,67340,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Johann Heinrich
          Nom de famille : GERLINGER
    Information de famille :
          avec VOLLMER Anna Maria (251) (1736 - 1783) :

GERSCHHEIMER Anna Christina
    Prénom : Anna Christina
          Nom de famille : GERSCHHEIMER
    Information de famille :
          avec EBERHARDT Nickel (? - 1756) :
          avec SCHNEIDER Hans Adam (1720 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 9 Novembre 1756
                      Lieu : Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

GERSCHHEIMER Johann Nicolaus
    Prénom : Johann Nicolaus
          Nom de famille : GERSCHHEIMER
        enfant :
           GERSCHHEIMER Johannes ( Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

GERSCHHEIMER Johannes
    Tableau d'ascendance
    Père : GERSCHHEIMER Johann Nicolaus
    Naissance :
          Lieu : Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Johannes
          Nom de famille : GERSCHHEIMER
    Information de famille :
          avec PETER Maria Margaretha (1708 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 8 Février 1735
                      Lieu : Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

GERSCHHEIMER Peter
    Prénom : Peter
          Nom de famille : GERSCHHEIMER
    Information de famille :
          avec ENSMINGER Sofia :
                enfant :
                   GERSCHHEIMER Sofia (1899 Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

GERSCHHEIMER Sofia
    Tableau d'ascendance
    Père : GERSCHHEIMER Peter
    Mère : ENSMINGER Sofia
    Naissance :
          Date : 23 Novembre 1899
          Lieu : Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Sofia
          Nom de famille : GERSCHHEIMER
    Information de famille :
          avec CRON Nicolas (1899 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 20 Janvier 1921
                      Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   CRON Emile (1924 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1984 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   CRON Sophie (?)

GERSHEIMER Anna Catherine
    Naissance :
          Date : Estimée à 1660
    Décès :
          Date : 17 Mars 1695
          Lieu : Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
          Age : 35
    Prénom : Anna Catherine
          Nom de famille : GERSHEIMER
    Information de famille :
          avec RÖßER Johann Matthias (1654 - 1737) :
                enfant :
                   RÖßER Johann Nicolaus (? - 1753 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

GERSHEIMER Anna Christine (SOSA : 991)
    Tableau d'ascendance
    Père : GERSHEIMER Johann Nicolaus (1982) (1648 - 1722)
    Mère : NN. Anna Christina (1983) (1645 - 1708)
    Naissance :
          Date : Estimée à 23 Janvier 1678
          Lieu : Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 12 Février 1720
          Lieu : Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
          Age : 42
    Prénom : Anna Christine
          Nom de famille : GERSHEIMER
    Information de famille :
          avec BERRON Hans Nicolaus (990) (1671 - 1750) :
                Mariage :
                      Date : 3 Juin 1698
                      Lieu : Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   BERRON Maria Margaretha (495) (1703 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Fixenmühle)

GERSHEIMER Johann Nicolaus
    Prénom : Johann Nicolaus
          Nom de famille : GERSHEIMER
        enfant :
           GERSHEIMER Johann Nicolaus (?)

GERSHEIMER Johann Nicolaus
    Tableau d'ascendance
    Père : GERSHEIMER Johann Nicolaus
    Prénom : Johann Nicolaus
          Nom de famille : GERSHEIMER
    Information de famille :
          avec SCHMIDT Christina Margaretha (1679 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 2 Février 1696
                      Lieu : Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

GERSHEIMER Johann Nicolaus (SOSA : 1982)
    Naissance :
          Date : Estimée à Décembre 1648
    Décès :
          Date : 16 Décembre 1722
          Lieu : Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
          Age : 74
    Profession : Echevin
    Prénom : Johann Nicolaus
          Nom de famille : GERSHEIMER
    Information de famille :
          avec NN. Anna Christina (1983) (1645 - 1708) :
                enfant :
                   GERSHEIMER Anna Christine (991) (1678 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1720 Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

GERST Marie Louise
    Naissance :
          Date : 4 Août 1816
          Lieu : Pfaffenhofen,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 7 Février 1904
          Lieu : Pfaffenhofen,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Marie Louise
          Nom de famille : GERST
    Information de famille :
          avec SCHWEITZER Philippe Chrétien Charles (1817 - 1900) :
                Mariage :
                      Date : 23 Février 1841
                      Lieu : Pfaffenhofen,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   SCHWEITZER Louis Théophile (1846 Pfaffenhofen,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1925 Gunsbach,68140,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   SCHWEITZER Charles (? - 1935)

GESELLHANS Henrich
    Profession : Tailleur de pierres
    Prénom : Henrich
          Nom de famille : GESELLHANS
        enfant :
           GESELLHANS Maria Elisabetha ( Mackwiller,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

GESELLHANS Maria Elisabetha
    Tableau d'ascendance
    Père : GESELLHANS Henrich
    Naissance :
          Lieu : Mackwiller,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Maria Elisabetha
          Nom de famille : GESELLHANS
    Information de famille :
          avec MÜGEL Carl Ludwig (1739 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 15 Avril 1766
                      Lieu : Lorentzen,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

GEYER Anna Barbara
    Tableau d'ascendance
    Père : GEYER Johann Jacob (1727 - 1775)
    Mère : OTT Anna Barbara
    Freres/Soeurs :
       GEYER Johann Nicolaus (1759 Puberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 7 Novembre 1753
          Lieu : Puberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 13 Janvier 1821
          Lieu : Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Anna Barbara
          Nom de famille : GEYER
    Information de famille :
          avec KLEIN Johann Philippe (1752 - 1815) :
                Mariage :
                      Date : 20 Janvier 1774
                      Lieu : Tieffenbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   KLEIN Georg (1799 Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1868 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   KLEIN Christina Sophia (1786 Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   KLEIN Nickel (1777 Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   KLEIN Susanna Barbara (1782 Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

GEYER Anna Christina (SOSA : 3791)
    Tableau d'ascendance
    Père : GEYER Michel (2482) (1607 - 1674)
    Mère : NN. Catharina (2483)
    Freres/Soeurs :
       GEYER Maria Catharina (1241) (1646 La Petite Pierre,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1702 La Petite Pierre,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       GEYER Hans Basch (1651 La Petite Pierre,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       GEYER Hans Michel (1654 La Petite Pierre,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1720 La Petite Pierre,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       GEYER Hans Nickel (1640 La Petite Pierre,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       GEYER Maria Catharina (1645 La Petite Pierre,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1645 La Petite Pierre,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       GEYER Vix (1648 La Petite Pierre,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 20 Octobre 1642
          Lieu : La Petite Pierre,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Sépulture :
          Date : 28 Février 1713
          Lieu : La Petite Pierre,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Anna Christina
          Nom de famille : GEYER
    Information de famille :
          avec ZENTZ Hans Jacob (3790) (1627 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 31 Octobre 1665
                      Lieu : Petersbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   ZENTZ Eva Catharina (1895) (1667 Puberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1717 Puberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

GEYER Bertha
    Tableau d'ascendance
    Père : GEYER Heinrich (1878 - ?)
    Mère : BAUMANN Pauline (1885 - ?)
    Freres/Soeurs :
       GEYER Emilie (?)
       GEYER Emilie (?)
       GEYER Pauline (?)
    Prénom : Bertha
          Nom de famille : GEYER

GEYER Caroline
    Naissance :
          Date : 20 Janvier 1809
          Lieu : Klingenthal/Boersch,67530,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 9 Février 1885
          Lieu : Klingenthal,67530,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Note :
après le décès de son époux J.Jacques Aschauer, à Châtellerault, elle retourne au Klingenthal
    Prénom : Caroline
          Nom de famille : GEYER
    Information de famille :
          avec ASCHAUER Jean Jacques (1805 - ?) :
                Mariage :
                      Lieu : Châtellerault,86100,Vienne,Poitou-Charentes,FRANCE
                enfant :
                   ASCHAUER Joseph (1839 Châtellerault,86100,Vienne,Poitou-Charentes,FRANCE - 1841 Klingenthal,67530,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

GEYER Charles
    Naissance :
          Date : 15 Février 1894
          Lieu : Asswiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 20 Juillet 1963
          Lieu : Frankfurt,,,Hessen,ALLEMAGNE
    Profession : Boucher, Restaurateur
    Prénom : Charles
          Nom de famille : GEYER
    Information de famille :
          avec BIEBER Caroline (1890 - 1972) :
                Mariage :
                      Date : 9 Novembre 1919

GEYER Christine
    Naissance :
          Date : 1813
          Lieu : Rimsdorf,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : Mai 1869
    Prénom : Christine
          Nom de famille : GEYER
    Information de famille :
          avec METZGER Pierre (1808 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 20 Mai 1869
                enfants :
                   METZGER Christine (1843 Postroff,57930,Moselle,Lorraine,FRANCE - 1917 Paris,,Seine,Ile-de-France,FRANCE,7 ème)
                   METZGER Pierre ( Postroff,57930,Moselle,Lorraine,FRANCE)

GEYER Christine
    Prénom : Christine
          Nom de famille : GEYER
    Information de famille :
          avec MUNSCH Nicolas (1782 - 1864) :
                enfants :
                   MUNSCH Nicolas (1807 - 1867)
                   MUNSCH Catherine (1801 - 1867)

GEYER Christine
    Naissance :
          Date : autour de 1825
    Prénom : Christine
          Nom de famille : GEYER
    Information de famille :
          avec BRODT Henri (? - 1848) :
                enfants :
                   BRODT Theodor (1844 Diemeringen,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BRODT Henri (1839 Diemeringen,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

GEYER Emilie
    Tableau d'ascendance
    Père : GEYER Heinrich (1878 - ?)
    Mère : BAUMANN Pauline (1885 - ?)
    Freres/Soeurs :
       GEYER Emilie (?)
       GEYER Bertha (?)
       GEYER Pauline (?)
    Prénom : Emilie
          Nom de famille : GEYER

GEYER Emilie
    Tableau d'ascendance
    Père : GEYER Heinrich (1878 - ?)
    Mère : BAUMANN Pauline (1885 - ?)
    Freres/Soeurs :
       GEYER Bertha (?)
       GEYER Emilie (?)
       GEYER Pauline (?)
    Prénom : Emilie
          Nom de famille : GEYER
        enfant :
           CRON Lucienne (?)

GEYER Georges
    Tableau d'ascendance
    Père : GEYER Peter (1804 - ?)
    Mère : JUNG Caroline (1807 - ?)
    Naissance :
          Date : 3 Décembre 1830
          Lieu : Puberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Georges
          Nom de famille : GEYER
    Information de famille :
          avec EBY Christine (1835 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 24 Novembre 1859
                      Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.32v, le 09/12/2004.