HÜTT Anne-Marie
    Naissance :
          Date : 26 Octobre 1786
          Lieu : Klingenthal,67530,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Baptême religieux enfant :
          Lieu : Heiligenstein,67140,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Anne-Marie
          Nom de famille : HÜTT
    Information de famille :
          avec STOLL Johann Georg (1781 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 12 Janvier 1807
                      Lieu : Boersch,67530,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   STOLL Catherine (1808 Klingenthal/Boersch,67530,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1835 Klingenthal,67530,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   STOLL Anne Marie (1810 Klingenthal/Boersch,67530,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1881 Klingenthal,67530,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   STOLL Madeleine (1816 Klingenthal/Boersch,67530,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1896 Klingenthal/Boersch,67530,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

HÜTT Jacques
    Naissance :
          Date : 4 Avril 1800
          Lieu : Klingenthal,67530,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Profession : Fourbisseur
    Prénom : Jacques
          Nom de famille : HÜTT
    Information de famille :
          avec ASCHAUER Marie Catherine (1798 - 1865) :
                Mariage :
                      Date : 13 Octobre 1822
                      Lieu : Boersch,67530,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

HUTZEL Susanna
    Baptême religieux enfant :
          Date : 20 Novembre 1742
          Lieu : Frederick-Frederick County,,Maryland,Maryland,ETATS UNIS
    Naissance :
          Date : 20 Novembre 1742
          Lieu : Frederick-Frederick County,,Maryland,Maryland,ETATS UNIS
    Décès :
          Date : 9 Novembre 1797
          Lieu : Frederick-Frederick County,,Maryland,Maryland,ETATS UNIS
    Prénom : Susanna
          Nom de famille : HUTZEL
    Information de famille :
          avec ENGELS Johann Peter :
                Mariage :
                      Date : 15 Février 1770
                enfants :
                   ENGELS Magdalena (1772)
                   ENGELS Peter? (1774)

HÜTZEL Johann Friedrich
    Profession : Tailleur
    Prénom : Johann Friedrich
          Nom de famille : HÜTZEL
    Information de famille :
          avec WAGNER Anna Elisabetha :
                Mariage :
                      Date : 25 Août 1733
                      Lieu : Oermingen,67970,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

HYSS Frédérique Emilie
    Prénom : Frédérique Emilie
          Nom de famille : HYSS

IFFT Albert W.
    Tableau d'ascendance
    Père : IFFT John (1852 - 1916)
    Mère : SCHMIDT Louisa (1854 - 1930)
    Freres/Soeurs :
       IFFT Frederick (1885 - 1972)
       IFFT John P. Frederick (1876)
       IFFT Josepht (?)
       IFFT Matilda (?)
    Naissance :
          Date : 1883
    Prénom : Albert W.
          Nom de famille : IFFT

IFFT Frederick
    Tableau d'ascendance
    Père : IFFT John (1852 - 1916)
    Mère : SCHMIDT Louisa (1854 - 1930)
    Freres/Soeurs :
       IFFT Albert W. (1883)
       IFFT John P. Frederick (1876)
       IFFT Josepht (?)
       IFFT Matilda (?)
    Naissance :
          Date : 1885
    Décès :
          Date : 1972
    Prénom : Frederick
          Nom de famille : IFFT

IFFT John
    Naissance :
          Date : 1852
    Décès :
          Date : 1916
    Prénom : John
          Nom de famille : IFFT
    Information de famille :
          avec SCHMIDT Louisa (1854 - 1930) :
                enfants :
                   IFFT Albert W. (1883)
                   IFFT Frederick (1885 - 1972)
                   IFFT John P. Frederick (1876)
                   IFFT Josepht (?)
                   IFFT Matilda (?)

IFFT John P. Frederick
    Tableau d'ascendance
    Père : IFFT John (1852 - 1916)
    Mère : SCHMIDT Louisa (1854 - 1930)
    Freres/Soeurs :
       IFFT Albert W. (1883)
       IFFT Frederick (1885 - 1972)
       IFFT Josepht (?)
       IFFT Matilda (?)
    Naissance :
          Date : 1876
    Prénom : John P. Frederick
          Nom de famille : IFFT
    Information de famille :
          avec WERTH Annie :
                enfant :
                   IFFT Walter (?)

IFFT Josepht
    Tableau d'ascendance
    Père : IFFT John (1852 - 1916)
    Mère : SCHMIDT Louisa (1854 - 1930)
    Freres/Soeurs :
       IFFT Albert W. (1883)
       IFFT Frederick (1885 - 1972)
       IFFT John P. Frederick (1876)
       IFFT Matilda (?)
    Prénom : Josepht
          Nom de famille : IFFT

IFFT Matilda
    Tableau d'ascendance
    Père : IFFT John (1852 - 1916)
    Mère : SCHMIDT Louisa (1854 - 1930)
    Freres/Soeurs :
       IFFT Albert W. (1883)
       IFFT Frederick (1885 - 1972)
       IFFT John P. Frederick (1876)
       IFFT Josepht (?)
    Prénom : Matilda
          Nom de famille : IFFT

IFFT Walter
    Tableau d'ascendance
    Père : IFFT John P. Frederick (1876 - ?)
    Mère : WERTH Annie
    Prénom : Walter
          Nom de famille : IFFT

ILLER Christine
    Prénom : Christine
          Nom de famille : ILLER
    Information de famille :
          avec ANTONI Baschen :
                enfant :
                   ANTONI Martin (1633 - 1713 Handschuheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

IMAN Leland F.
    Naissance :
          Date : 1902
    Décès :
          Date : 1984
    Prénom : Leland F.
          Nom de famille : IMAN
    Information de famille :
          avec DIETZ Florence (1907 - 1962) :

INGLE Abraham
    Tableau d'ascendance
    Père : ENGELS Michael (1759 - 1838)
    Mère : SWARTZEL Catherine (1761 - 1823)
    Freres/Soeurs :
       INGLE Adam (1796 Brothers Valley-Somerset County,,Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1853 Miami,,Ohio,Ohio,ETATS UNIS)
       INGLE Baby-Girl (1787 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Catherine (1802)
       INGLE Eve (?)
       INGLE Henry (?)
       INGLE Jacob (1789 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1800)
       INGLE John (1787 Brothers Valley-Somerset County,,Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1862 Miami,,Ohio,Ohio,ETATS UNIS)
       INGLE Mathias Mathew (?)
       INGLE Michael Jr. (1793 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Phillip (1793 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Sarah (1804)
    Naissance :
          Date : 22 Mai 1794
          Lieu : Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS
    Prénom : Abraham
          Nom de famille : INGLE
    Information de famille :
          avec JENKINS Elizabeth :
                Mariage :
                      Lieu : Newbury Township-Miami County,,Ohio,Ohio,ETATS UNIS

INGLE Adam
    Tableau d'ascendance
    Père : ENGELS Michael (1759 - 1838)
    Mère : SWARTZEL Catherine (1761 - 1823)
    Freres/Soeurs :
       INGLE Abraham (1794 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Baby-Girl (1787 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Catherine (1802)
       INGLE Eve (?)
       INGLE Henry (?)
       INGLE Jacob (1789 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1800)
       INGLE John (1787 Brothers Valley-Somerset County,,Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1862 Miami,,Ohio,Ohio,ETATS UNIS)
       INGLE Mathias Mathew (?)
       INGLE Michael Jr. (1793 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Phillip (1793 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Sarah (1804)
    Naissance :
          Date : 2 Février 1796
          Lieu : Brothers Valley-Somerset County,,Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS
    Décès :
          Date : 4 Mai 1853
          Lieu : Miami,,Ohio,Ohio,ETATS UNIS
    Prénom : Adam
          Nom de famille : INGLE
    Information de famille :
          avec MOORE Susanna :
                Mariage :
                      Date : 1823
                      Lieu : Ohio,Ohio,ETATS-UNIS

INGLE Baby-Girl
    Tableau d'ascendance
    Père : ENGELS Michael (1759 - 1838)
    Mère : SWARTZEL Catherine (1761 - 1823)
    Freres/Soeurs :
       INGLE Abraham (1794 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Adam (1796 Brothers Valley-Somerset County,,Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1853 Miami,,Ohio,Ohio,ETATS UNIS)
       INGLE Catherine (1802)
       INGLE Eve (?)
       INGLE Henry (?)
       INGLE Jacob (1789 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1800)
       INGLE John (1787 Brothers Valley-Somerset County,,Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1862 Miami,,Ohio,Ohio,ETATS UNIS)
       INGLE Mathias Mathew (?)
       INGLE Michael Jr. (1793 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Phillip (1793 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Sarah (1804)
    Naissance :
          Date : avant 1787
          Lieu : Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS
    Prénom : Baby-Girl
          Nom de famille : INGLE

INGLE Catherine
    Tableau d'ascendance
    Père : ENGELS Michael (1759 - 1838)
    Mère : SWARTZEL Catherine (1761 - 1823)
    Freres/Soeurs :
       INGLE Abraham (1794 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Adam (1796 Brothers Valley-Somerset County,,Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1853 Miami,,Ohio,Ohio,ETATS UNIS)
       INGLE Baby-Girl (1787 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Eve (?)
       INGLE Henry (?)
       INGLE Jacob (1789 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1800)
       INGLE John (1787 Brothers Valley-Somerset County,,Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1862 Miami,,Ohio,Ohio,ETATS UNIS)
       INGLE Mathias Mathew (?)
       INGLE Michael Jr. (1793 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Phillip (1793 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Sarah (1804)
    Naissance :
          Date : 1 Mars 1802
    Prénom : Catherine
          Nom de famille : INGLE
    Information de famille :
          avec YOUNT Frederick :

INGLE Eve
    Tableau d'ascendance
    Père : ENGELS Michael (1759 - 1838)
    Mère : SWARTZEL Catherine (1761 - 1823)
    Freres/Soeurs :
       INGLE Abraham (1794 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Adam (1796 Brothers Valley-Somerset County,,Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1853 Miami,,Ohio,Ohio,ETATS UNIS)
       INGLE Baby-Girl (1787 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Catherine (1802)
       INGLE Henry (?)
       INGLE Jacob (1789 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1800)
       INGLE John (1787 Brothers Valley-Somerset County,,Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1862 Miami,,Ohio,Ohio,ETATS UNIS)
       INGLE Mathias Mathew (?)
       INGLE Michael Jr. (1793 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Phillip (1793 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Sarah (1804)
    Prénom : Eve
          Nom de famille : INGLE
    Information de famille :
          avec YOUNT William :

INGLE Henry
    Tableau d'ascendance
    Père : ENGELS Michael (1759 - 1838)
    Mère : SWARTZEL Catherine (1761 - 1823)
    Freres/Soeurs :
       INGLE Abraham (1794 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Adam (1796 Brothers Valley-Somerset County,,Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1853 Miami,,Ohio,Ohio,ETATS UNIS)
       INGLE Baby-Girl (1787 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Catherine (1802)
       INGLE Eve (?)
       INGLE Jacob (1789 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1800)
       INGLE John (1787 Brothers Valley-Somerset County,,Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1862 Miami,,Ohio,Ohio,ETATS UNIS)
       INGLE Mathias Mathew (?)
       INGLE Michael Jr. (1793 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Phillip (1793 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Sarah (1804)
    Prénom : Henry
          Nom de famille : INGLE
    Information de famille :
          avec FREEMAN Rachel :

INGLE Jacob
    Tableau d'ascendance
    Père : ENGELS Michael (1759 - 1838)
    Mère : SWARTZEL Catherine (1761 - 1823)
    Freres/Soeurs :
       INGLE Abraham (1794 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Adam (1796 Brothers Valley-Somerset County,,Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1853 Miami,,Ohio,Ohio,ETATS UNIS)
       INGLE Baby-Girl (1787 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Catherine (1802)
       INGLE Eve (?)
       INGLE Henry (?)
       INGLE John (1787 Brothers Valley-Somerset County,,Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS - 1862 Miami,,Ohio,Ohio,ETATS UNIS)
       INGLE Mathias Mathew (?)
       INGLE Michael Jr. (1793 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Phillip (1793 Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS)
       INGLE Sarah (1804)
    Naissance :
          Date : 21 Janvier 1789
          Lieu : Pennsylvanie,Pennsylvanie,ETATS-UNIS
    Décès :
          Date : avant 1800
    Prénom : Jacob
          Nom de famille : INGLE

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.32v, le 09/12/2004.