SCHAEFFER Marie
    Tableau d'ascendance
    Père : SCHAEFFER Jacques
    Naissance :
          Lieu : Ichenheim,,,Baden-Württemberg,ALLEMAGNE
    Prénom : Marie
          Nom de famille : SCHAEFFER
    Information de famille :
          avec SCHAUB Jean :
                Mariage :
                      Date : 15 Avril 1747
                      Lieu : Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   SCHAUB Anne Marie (?)

SCHAEFFER Marie
    Tableau d'ascendance
    Père : SCHAEFFER Jean (1641 - ?)
    Mère : MULLER Catherine
    Naissance :
          Date : 1 Septembre 1671
          Lieu : Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Marie
          Nom de famille : SCHAEFFER
    Information de famille :
          avec MADLINGER Jacques :
                Mariage :
                      Date : 3 Février 1698
                      Lieu : Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   MADLINGER Catherine (1704 Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   MADLINGER Jean (1698 Plobsheim,67115,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

SCHÄER Katharina (SOSA : 3529)
    Prénom : Katharina
          Nom de famille : SCHÄER
    Information de famille :
          avec REITNAUER Hans (3528) (1612 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 10 Février 1634
                      Lieu : Gondiswil,4955,Berne,Berne,SUISSE
                enfant :
                   REUTENAUER Niclaus (Claus) (1764) (1651 Gondiswil,4955,Berne,Berne,SUISSE - 1717 Tieffenbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

SCHÄFER Catherine
    Prénom : Catherine
          Nom de famille : SCHÄFER
    Information de famille :
          avec SCHNEIDER Jean :
                enfant :
                   SCHNEIDER Catherine (1778 - 1845)

SCHÄFER Marguerite
    Prénom : Marguerite
          Nom de famille : SCHÄFER
    Information de famille :
          avec MÄNNLEIN Paul :
                enfant :
                   MÄNNLEIN Georg (1760 - 1836)

SCHAMBER Louise
    Naissance :
          Date : 3 Janvier 1896
          Lieu : Kirrberg,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 25 Septembre 1969
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Louise
          Nom de famille : SCHAMBER
    Information de famille :
          avec GRAFF Emil Pierre (1896 - 1964) :
                enfants :
                   GRAFF Alfred (?)
                   GRAFF Willy Emile (?)

SCHAMME Adolphe
    Naissance :
          Date : 1882
          Lieu : Kirrberg,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Adolphe
          Nom de famille : SCHAMME
    Information de famille :
          avec HAURY Emma :

SCHAMME Albert
    Tableau d'ascendance
    Père : SCHAMME Jacques (1871 - 1921)
    Mère : WEBER Emilie (1888 - 1922)
    Freres/Soeurs :
       SCHAMME Emile (?)
       SCHAMME Jacques (?)
    Prénom : Albert
          Nom de famille : SCHAMME

SCHAMME Catherine
    Tableau d'ascendance
    Père : SCHAMME Henri (1852 - ?)
    Mère : FRANTZ Sophie (1861 - ?)
    Freres/Soeurs :
       SCHAMME Charlotte (1891 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1968 Wolfskirchen,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       SCHAMME Emile (1896 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1952 Mazayes,63230,Puy-de-Dome,,FRANCE)
       SCHAMME Emilie (1894 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1965 Metz,57000,Moselle,Lorraine,FRANCE)
       SCHAMME Henri (1883 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1946 Metz,57000,Moselle,Lorraine,FRANCE)
       SCHAMME Madeleine (1888 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       SCHAMME Sophie (1884 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 31 Juillet 1886
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Catherine
          Nom de famille : SCHAMME
    Information de famille :
          avec NN. Nn. :
          avec KALIS Thiebaut Joseph (1882 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 29 Septembre 1922
                      Lieu : Sarre-Union,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

SCHAMME Charlotte
    Tableau d'ascendance
    Père : SCHAMME Henri (1852 - ?)
    Mère : FRANTZ Sophie (1861 - ?)
    Freres/Soeurs :
       SCHAMME Catherine (1886 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       SCHAMME Emile (1896 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1952 Mazayes,63230,Puy-de-Dome,,FRANCE)
       SCHAMME Emilie (1894 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1965 Metz,57000,Moselle,Lorraine,FRANCE)
       SCHAMME Henri (1883 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1946 Metz,57000,Moselle,Lorraine,FRANCE)
       SCHAMME Madeleine (1888 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       SCHAMME Sophie (1884 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 23 Août 1891
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 21 Avril 1968
          Lieu : Wolfskirchen,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Charlotte
          Nom de famille : SCHAMME

SCHAMME Charlotte
    Tableau d'ascendance
    Père : SCHAMME Etienne (1807 - 1896)
    Mère : LEYENBERGER Odile
    Naissance :
          Date : 8 Décembre 1844
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Charlotte
          Nom de famille : SCHAMME
    Information de famille :
          avec MULLER Jacques (1842 - 1929) :
                enfant :
                   MULLER Jacques (1873 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1967 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

SCHAMME Emile
    Tableau d'ascendance
    Père : SCHAMME Henri (1852 - ?)
    Mère : FRANTZ Sophie (1861 - ?)
    Freres/Soeurs :
       SCHAMME Catherine (1886 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       SCHAMME Charlotte (1891 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1968 Wolfskirchen,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       SCHAMME Emilie (1894 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1965 Metz,57000,Moselle,Lorraine,FRANCE)
       SCHAMME Henri (1883 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1946 Metz,57000,Moselle,Lorraine,FRANCE)
       SCHAMME Madeleine (1888 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       SCHAMME Sophie (1884 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 20 Novembre 1896
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 25 Décembre 1952
          Lieu : Mazayes,63230,Puy-de-Dome,,FRANCE
    Prénom : Emile
          Nom de famille : SCHAMME
    Information de famille :
          avec NN. Nn. :

SCHAMME Emile
    Tableau d'ascendance
    Père : SCHAMME Jacques (1871 - 1921)
    Mère : WEBER Emilie (1888 - 1922)
    Freres/Soeurs :
       SCHAMME Albert (?)
       SCHAMME Jacques (?)
    Prénom : Emile
          Nom de famille : SCHAMME

SCHAMME Emilie
    Tableau d'ascendance
    Père : SCHAMME Henri (1852 - ?)
    Mère : FRANTZ Sophie (1861 - ?)
    Freres/Soeurs :
       SCHAMME Catherine (1886 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       SCHAMME Charlotte (1891 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1968 Wolfskirchen,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       SCHAMME Emile (1896 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1952 Mazayes,63230,Puy-de-Dome,,FRANCE)
       SCHAMME Henri (1883 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1946 Metz,57000,Moselle,Lorraine,FRANCE)
       SCHAMME Madeleine (1888 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       SCHAMME Sophie (1884 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 1 Juin 1894
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 1 Septembre 1965
          Lieu : Metz,57000,Moselle,Lorraine,FRANCE
    Prénom : Emilie
          Nom de famille : SCHAMME
    Information de famille :
          avec NN. Nn. :

SCHAMME Etienne
    Naissance :
          Date : 2 Janvier 1807
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 16 Mai 1896
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Profession : Tisserand
    Prénom : Etienne
          Nom de famille : SCHAMME
    Information de famille :
          avec LEYENBERGER Odile :
                Mariage :
                      Date : 23 Janvier 1840
                      Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   SCHAMME Charlotte (1844 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

SCHAMME Henri
    Tableau d'ascendance
    Père : SCHAMME Henri (1852 - ?)
    Mère : FRANTZ Sophie (1861 - ?)
    Freres/Soeurs :
       SCHAMME Catherine (1886 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       SCHAMME Charlotte (1891 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1968 Wolfskirchen,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       SCHAMME Emile (1896 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1952 Mazayes,63230,Puy-de-Dome,,FRANCE)
       SCHAMME Emilie (1894 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1965 Metz,57000,Moselle,Lorraine,FRANCE)
       SCHAMME Madeleine (1888 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       SCHAMME Sophie (1884 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 25 Mars 1883
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 30 Juin 1946
          Lieu : Metz,57000,Moselle,Lorraine,FRANCE
    Prénom : Henri
          Nom de famille : SCHAMME
    Information de famille :
          avec NN. Nn. :

SCHAMME Henri
    Naissance :
          Date : 14 Mars 1852
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Henri
          Nom de famille : SCHAMME
    Information de famille :
          avec FRANTZ Sophie (1861 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 19 Décembre 1882
                      Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   SCHAMME Catherine (1886 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   SCHAMME Charlotte (1891 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1968 Wolfskirchen,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   SCHAMME Emile (1896 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1952 Mazayes,63230,Puy-de-Dome,,FRANCE)
                   SCHAMME Emilie (1894 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1965 Metz,57000,Moselle,Lorraine,FRANCE)
                   SCHAMME Henri (1883 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1946 Metz,57000,Moselle,Lorraine,FRANCE)
                   SCHAMME Madeleine (1888 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   SCHAMME Sophie (1884 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

SCHAMME Jacques
    Tableau d'ascendance
    Père : SCHAMME Jacques (1799 - 1878)
    Mère : BEYER Sophie (1807 - 1872)
    Freres/Soeurs :
       SCHAMME Sophie (1835 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       SCHAMME Madeleine (1840 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1887 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 16 Septembre 1837
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 25 Avril 1855
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Jacques
          Nom de famille : SCHAMME

SCHAMME Jacques
    Naissance :
          Date : 29 Septembre 1842
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 10 Août 1921
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Jacques
          Nom de famille : SCHAMME
    Information de famille :
          avec SCHAMME Madeleine (1840 - 1887) :
                Mariage :
                      Date : 24 Mars 1870
                      Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   SCHAMME Sophie (1874 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1952 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   SCHAMME Madeleine (1862 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1919 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   SCHAMME Jacques (1871 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1921 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

SCHAMME Jacques
    Tableau d'ascendance
    Père : SCHAMME Jacques (1871 - 1921)
    Mère : WEBER Emilie (1888 - 1922)
    Freres/Soeurs :
       SCHAMME Albert (?)
       SCHAMME Emile (?)
    Prénom : Jacques
          Nom de famille : SCHAMME

SCHAMME Jacques
    Naissance :
          Date : 8 Avril 1799
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 22 Avril 1878
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Jacques
          Nom de famille : SCHAMME
    Information de famille :
          avec BEYER Sophie (1807 - 1872) :
                Mariage :
                      Date : 2 Mars 1835
                      Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   SCHAMME Sophie (1835 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   SCHAMME Jacques (1837 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1855 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   SCHAMME Madeleine (1840 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1887 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.32v, le 09/12/2004.