WEISS Johann Jacob
    Tableau d'ascendance
    Père : WEISS Hans Adam (1308) (1669 - 1729)
    Mère : WACK Maria (Anna-) Magdalena (1309) (1664 - 1730)
    Freres/Soeurs :
       WEISS Johann Heinrich (762) (1710 Bischtroff/Sarre,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1761 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Catharina Magdalena (?)
       WEISS Daniel (654) (1694 Bischtroff/Sarre,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1751 Bischtroff/Sarre,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Prénom : Johann Jacob
          Nom de famille : WEISS
    Information de famille :
          avec BAUER Christina :
                Mariage :
                      Date : 25 Mai 1726
                      Lieu : Bischtroff/Sarre,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

WEISS Johann Jacob
    Tableau d'ascendance
    Père : WEISS Johann Heinrich (762) (1710 - 1761)
    Mère : BIEBER Elisabetha (Catharina , Eva) (763) (? - 1775)
    Freres/Soeurs :
       WEISS Anna (Maria) Margaretha (381) (1733 - 1799)
       WEISS Anna Eva (?)
       WEISS Catharina (1744 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1747 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Catharina (?)
       WEISS Christina (Magdalena,Margaretha) (?)
       WEISS Christina Magdalena (?)
       WEISS Fils (1733 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Johann Adam (?)
       WEISS Johann Heinrich (?)
       WEISS Maria Elisabetha (1752 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Ottilia ( Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Baptême religieux enfant :
          Date : 17 Mars 1748
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Religion : Confession Luthérienne
    Prénom : Johann Jacob
          Nom de famille : WEISS

WEISS Johann Jacob
    Tableau d'ascendance
    Père : WEISS Nickel
    Naissance :
          Lieu : Vibersviller,57670,Moselle,Lorraine,FRANCE
    Prénom : Johann Jacob
          Nom de famille : WEISS
    Information de famille :
          avec BAUER Maria Catharina (1730 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 23 Novembre 1751
                      Lieu : Altwiller,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

WEISS Johann Ludwig
    Tableau d'ascendance
    Père : WEISS Ludwig (702) (1689 - 1752)
    Mère : NN. N.
    Freres/Soeurs :
       WEISS Johann Ludwig (1727 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1731 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Johann Philipp (1732 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Anna Elisabetha (351) (1725 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Philipp (?)
       WEISS Catharina Margaretha (1737 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Maria Salome (1740 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1763 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 20 Février 1734
          Lieu : Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 16 Octobre 1734
          Lieu : Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Johann Ludwig
          Nom de famille : WEISS

WEISS Johann Ludwig
    Tableau d'ascendance
    Père : WEISS Ludwig (702) (1689 - 1752)
    Mère : NN. N.
    Freres/Soeurs :
       WEISS Johann Ludwig (1734 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1734 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Johann Philipp (1732 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Anna Elisabetha (351) (1725 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Philipp (?)
       WEISS Catharina Margaretha (1737 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Maria Salome (1740 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1763 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 21 Janvier 1727
          Lieu : Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 9 Décembre 1731
          Lieu : Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Johann Ludwig
          Nom de famille : WEISS

WEISS Johann Michael
    Tableau d'ascendance
    Père : WEISS Melchior (674) (1695 - 1773)
    Mère : LENTZ Anna Katharina (675)
    Freres/Soeurs :
       WEISS Agnes (337) (? - 1781 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Baptême religieux enfant :
          Date : 14 Novembre 1717
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Religion : Confession Luthérienne
    Prénom : Johann Michael
          Nom de famille : WEISS

WEISS Johann Peter
    Naissance :
          Date : autour de 1825
          Lieu : Bust,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 19 Mars 1887
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Johann Peter
          Nom de famille : WEISS
    Information de famille :
          avec BEYER Madeleine (1829 - 1911) :
                enfant :
                   WEISS Paul (1870 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1939 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

WEISS Johann Philipp
    Tableau d'ascendance
    Père : WEISS Ludwig (702) (1689 - 1752)
    Mère : NN. N.
    Freres/Soeurs :
       WEISS Johann Ludwig (1727 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1731 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Johann Ludwig (1734 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1734 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Anna Elisabetha (351) (1725 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Philipp (?)
       WEISS Catharina Margaretha (1737 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Maria Salome (1740 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1763 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 2 Mars 1732
          Lieu : Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Johann Philipp
          Nom de famille : WEISS

WEISS Lina
    Naissance :
          Date : 1906
    Décès :
          Date : 1987
    Prénom : Lina
          Nom de famille : WEISS
    Information de famille :
          avec BAUER Jacques (1903 - 1994) :

WEISS Ludwig (SOSA : 702)
    Naissance :
          Date : autour de 1689
          Lieu : Türkheim/Hardt,,,Rheinland-Pfalz,ALLEMAGNE
    Décès :
          Date : 18 Mai 1752
          Lieu : Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
          Age : 63
    Acte notarie :
          Date : 8 Juillet 1752
          Lieu : Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Profession : Tailleur
    Prénom : Ludwig
          Nom de famille : WEISS
    Information de famille :
          avec NN. N. :
                enfants :
                   WEISS Johann Ludwig (1727 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1731 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   WEISS Johann Ludwig (1734 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1734 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   WEISS Johann Philipp (1732 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

          avec HEYLMANN Anna (703) (1677 - 1725) :
                Mariage :
                      Date : 2 Mai 1724
                      Lieu : Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   WEISS Anna Elisabetha (351) (1725 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   WEISS Philipp (?)

          avec ZIMMERMANN Maria Elisabeth :
                Mariage :
                      Date : 18 Septembre 1736
                      Lieu : Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   WEISS Catharina Margaretha (1737 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   WEISS Maria Salome (1740 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1763 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

WEISS Madeleine
    Tableau d'ascendance
    Père : WEISS Paul (1870 - 1939)
    Mère : ENGELS Magdalena (1882 - 1970)
    Freres/Soeurs :
       WEISS Emilie (?)
       WEISS Marthe (?)
       WEISS Paul (?)
    Prénom : Madeleine
          Nom de famille : WEISS

WEISS Margaretha (SOSA : 327)
    Tableau d'ascendance
    Père : WEISS Daniel (654) (1694 - 1751)
    Mère : BACHMANN Anna Eva (655) (? - 1774)
    Naissance :
          Date : 3 Juin 1743
          Lieu : Bischtroff/Sarre,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 23 Octobre 1809
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Margaretha
          Nom de famille : WEISS
    Information de famille :
          avec SCHAEFER Hans Theobald (Le Deuxième) (326) (1743 - 1809) :
                enfants :
                   SCHAEFER Christina Magdalena (1774 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1775 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   SCHAEFER Marie Elisabeth (163) (1766 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1831 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

WEISS Maria Elisabeth
    Naissance :
          Date : Estimée à 15 Février 1725
    Décès :
          Date : 19 Décembre 1787
          Lieu : Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
          Age : 62
    Prénom : Maria Elisabeth
          Nom de famille : WEISS
    Information de famille :
          avec DALETH Johann Peter (954) (1711 - 1774) :
                enfants :
                   DALETH Anna Barbara (1758 Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   DALETH Christina Elisabetha (1748 Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   DALETH Eva Maria (1763 Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1765 Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   DALETH Hans Adam (1755 Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   DALETH Johann Jacob (1771 Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   DALETH Johann Nicolaus (1766 Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   DALETH Johann Peter (1757 Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   DALETH Maria Margaretha (1753 Weislingen,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

WEISS Maria Elisabeth(Catharina)
    Tableau d'ascendance
    Père : WEISS Jacob
    Mère : SCHUSTER Catharina Magdalena (1758 - ?)
    Naissance :
          Date : 8 Avril 1790
          Lieu : Bischtroff/Sarre,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Maria Elisabeth(Catharina)
          Nom de famille : WEISS
    Information de famille :
          avec HECKEL Philipp (1796 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 16 Octobre 1821
                      Lieu : Bischtroff/Sarre,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   HECKEL Christian (1822 Bischtroff/Sarre,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

WEISS Maria Elisabetha
    Tableau d'ascendance
    Père : WEISS Johann Heinrich (762) (1710 - 1761)
    Mère : BIEBER Elisabetha (Catharina , Eva) (763) (? - 1775)
    Freres/Soeurs :
       WEISS Anna (Maria) Margaretha (381) (1733 - 1799)
       WEISS Anna Eva (?)
       WEISS Catharina (1744 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1747 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Catharina (?)
       WEISS Christina (Magdalena,Margaretha) (?)
       WEISS Christina Magdalena (?)
       WEISS Fils (1733 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Johann Adam (?)
       WEISS Johann Heinrich (?)
       WEISS Johann Jacob (?)
       WEISS Ottilia ( Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 17 Août 1752
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Baptême religieux enfant :
          Date : 20 Août 1752
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Maria Elisabetha
          Nom de famille : WEISS

WEISS Maria Elisabetha
    Prénom : Maria Elisabetha
          Nom de famille : WEISS
    Information de famille :
          avec TOUSSAINT Johann Peter (1749 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 18 Décembre 1777
                      Lieu : Bischtroff/Sarre,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

WEISS Maria Magdalena
    Prénom : Maria Magdalena
          Nom de famille : WEISS
    Information de famille :
          avec MULLER Ulrich :
                enfant :
                   MULLER Anna Elisabetha ( Hangviller,57370,Moselle,Lorraine,FRANCE)

WEISS Maria Salome
    Tableau d'ascendance
    Père : WEISS Ludwig (702) (1689 - 1752)
    Mère : ZIMMERMANN Maria Elisabeth
    Freres/Soeurs :
       WEISS Johann Ludwig (1727 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1731 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Johann Ludwig (1734 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1734 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Johann Philipp (1732 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Anna Elisabetha (351) (1725 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       WEISS Philipp (?)
       WEISS Catharina Margaretha (1737 Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 12 Décembre 1740
          Lieu : Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 14 Mars 1763
          Lieu : Neusaarwerden(Sarre-Union),67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Maria Salome
          Nom de famille : WEISS

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.32v, le 09/12/2004.