BIEBER Une Fille
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEBER Jacob (740) (1690 - 1762)
    Mère : MARTZLOFF Gertrud (741) (1700 - 1762)
    Freres/Soeurs :
       BIEBER Anna (Eva) Catharina (?)
       BIEBER Anna Margaretha (?)
       BIEBER Johann Michael (370) (1721 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1793 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Christina Magdalena (?)
       BIEBER Christina Margaretha (?)
       BIEBER Eva Maria (?)
       BIEBER Hans Theobald (?)
       BIEBER Lorenz (?)
       BIEBER Michael (?)
       BIEBER Un Fils (?)
       BIEBER Une Fille (? - 1734 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Une Fille (?)
    Décès :
          Date : 22 Mai 1728
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Naissance :
          Date : 22 Mai 1728
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Une Fille
          Nom de famille : BIEBER

BIEBLER Johann Peter
    Naissance :
          Lieu : Busenberg,76891,,Rheinland-Pfalz,ALLEMAGNE
    Profession : Tuilier
    Prénom : Johann Peter
          Nom de famille : BIEBLER
    Information de famille :
          avec EHRENHARDT Magdalena :
                enfant :
                   BIEBLER Theobald (1763 Weinbourg,67340,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1838 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BIEBLER Theobald
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEBLER Johann Peter
    Mère : EHRENHARDT Magdalena
    Naissance :
          Date : Estimée à 1763
          Lieu : Weinbourg,67340,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 7 Février 1838
                Heures : 17:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
          Age : 75
    Profession : Tuilier
    Prénom : Theobald
          Nom de famille : BIEBLER
    Information de famille :
          avec BIEHLER Sophia (1763 - 1835) :

BIECKERT Emile
    Prénom : Emile
          Nom de famille : BIECKERT
    Information de famille :
          avec FRIESS Mina Frédérique (1890 - 1977) :

BIEHLER Adam
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEHLER Johann Adam (1805 - 1846)
    Mère : MEDER Marguerite (1804 - 1900)
    Freres/Soeurs :
       BIEHLER Chrétien (1846 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1931 Mulgrave,,Quebec,Quebec,CANADA)
       BIEHLER Christine (1840 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1842 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Georges (1838 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1927 Mulgrave,,Quebec,Quebec,CANADA)
       BIEHLER Jean (1843 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1923 Ottawa,,Ontario,Ontario,CANADA)
       BIEHLER Marguerite (1835 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1916)
       BIEHLER Nicolas (1834 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1870)
       BIEHLER Sophie (1831 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1846 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 9 Novembre 1829
                Heures : 1:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 8 Septembre 1906
    Sépulture :
          Date : 12 Septembre 1906
          Lieu : Thurso,,Quebec,Quebec,CANADA
    Religion : Confession Luthérienne
    Prénom : Adam
          Nom de famille : BIEHLER
    Information de famille :
          avec BRIESE Wilhelmina (1833 - 1914) :

BIEHLER Anna Christine
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEHLER Johann Michael (244) (1732 - 1814)
    Mère : BREHM Henrietta (245) (1728 - 1788)
    Freres/Soeurs :
       BIEHLER Maria Magdalena (1763 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1825 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Georg Franz (1759 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1840 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Johann (122) (1765 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1831 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Maria Barbara (1758 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1836 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Nicolas (1770 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1817 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Sophia (1763 - 1835 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 12 Février 1761
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 16 Mars 1828
                Heures : 20:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Anna Christine
          Nom de famille : BIEHLER

BIEHLER Barbara
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEHLER Samuel (1760 - 1831)
    Mère : BIEHLER Maria Magdalena (1763 - 1825)
    Freres/Soeurs :
       BIEHLER Johann Adam (1805 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1846 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Nicolas (1803 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Johann (1793 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Johann Christian (1800 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1819 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Johann Nicolas (1789 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1801 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Magdalena (1787 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1817 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 30 Septembre 1805
                Heures : 9:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Barbara
          Nom de famille : BIEHLER

BIEHLER Carl
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEHLER Nicolas (1803 - ?)
    Mère : WINDSTEIN Charlotta
    Freres/Soeurs :
       BIEHLER Friedrich (1826 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Moulin)
       BIEHLER Nicolas (1825 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Moulin)
       BIEHLER Nn (1822 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Moulin - 1822 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Moulin)
    Naissance :
          Date : 30 Avril 1829
                Heures : 19:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Moulin
    Prénom : Carl
          Nom de famille : BIEHLER

BIEHLER Carl
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEHLER Samuel
    Mère : BÜRCKE Maria Elisabeth
    Freres/Soeurs :
       BIEHLER Samuel (1760 Struth,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1831 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Christian (1777 Struth,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Johann Daniel (1762 Struth,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Johann Michael (1755 Struth,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Johann Nicolaus (1774 Struth,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1776)
       BIEHLER Johann Peter (1768 Struth,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1770 Struth,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Maria Margaretha (1757 Struth,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Thiebold (1772 Struth,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Thiebold (1776 Struth,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 23 Novembre 1756
          Lieu : Struth,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 21 Août 1831
                Heures : 17:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Religion : Confession réformée
    Prénom : Carl
          Nom de famille : BIEHLER
    Information de famille :
          avec BIEHLER Christine (? - 1828) :
                enfants :
                   BIEHLER Catharina Elisabetha (1790 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BIEHLER Johann (1805 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BIEHLER Christian (1792 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1817 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BIEHLER Christine Marguerite (1783 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1824 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BIEHLER Georg (1786 - 1845 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BIEHLER Georg Franz (1798 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1866 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BIEHLER Johann Nicolas (1801 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BIEHLER Nicolas (1796 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BIEHLER Sophia (1787 - 1798 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BIEHLER Catharina Elisabetha
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEHLER Carl (1756 - 1831)
    Mère : BIEHLER Christine (? - 1828)
    Freres/Soeurs :
       BIEHLER Johann (1805 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Christian (1792 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1817 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Christine Marguerite (1783 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1824 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Georg (1786 - 1845 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Georg Franz (1798 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1866 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Johann Nicolas (1801 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Nicolas (1796 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Sophia (1787 - 1798 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 26 Février 1790
                Heures : 21:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Baptême religieux enfant :
          Date : 28 Février 1790
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Religion : Confession Luthérienne
    Prénom : Catharina Elisabetha
          Nom de famille : BIEHLER

BIEHLER Catherine
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEHLER Johann (1805 - ?)
    Mère : RÖßER Elisabeth Marguerite (1804 - 1851)
    Freres/Soeurs :
       BIEHLER Christine (1827 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Elisabeth (1828 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Johann (1839 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1842 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Magdalena (1844 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Sophia (1833 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1834 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Sophia (1837 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 11 Décembre 1830
                Heures : 21:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Catherine
          Nom de famille : BIEHLER

BIEHLER Chrétien
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEHLER Johann Adam (1805 - 1846)
    Mère : MEDER Marguerite (1804 - 1900)
    Freres/Soeurs :
       BIEHLER Adam (1829 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1906)
       BIEHLER Christine (1840 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1842 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Georges (1838 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1927 Mulgrave,,Quebec,Quebec,CANADA)
       BIEHLER Jean (1843 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1923 Ottawa,,Ontario,Ontario,CANADA)
       BIEHLER Marguerite (1835 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1916)
       BIEHLER Nicolas (1834 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1870)
       BIEHLER Sophie (1831 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1846 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 17 Juin 1846
                Heures : 10:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 22 Novembre 1931
          Lieu : Mulgrave,,Quebec,Quebec,CANADA
    Sépulture :
          Date : 24 Novembre 1931
          Lieu : Inlet,,Quebec,Quebec,CANADA
    Religion : Confession Luthérienne
    Prénom : Chrétien
          Nom de famille : BIEHLER
    Information de famille :
          avec MALCOLM Hélène (? - 1931) :
          avec CLEMENHAGEN Mary (1848 - 1891) :
                Mariage :
                      Date : 29 Juillet 1869
                      Lieu : Buckingham,,Quebec,Quebec,CANADA

BIEHLER Christian
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEHLER Johann Adam (1802 - ?)
    Mère : CLAUSS Maria Sophia (1803 - 1868)
    Freres/Soeurs :
       BIEHLER Christine (1837 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1879 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Johann Adam (1832 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Magdalena (1839 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1859 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Nicolas (1841 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Nn (1828 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1828 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Nn (1829 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1829 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Nn (1830 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1830 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Nn (1831 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1831 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Nn (1843 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1843 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Sophia (1835 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 14 Juin 1845
                Heures : 20:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Christian
          Nom de famille : BIEHLER

BIEHLER Christian
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEHLER Carl (1756 - 1831)
    Mère : BIEHLER Christine (? - 1828)
    Freres/Soeurs :
       BIEHLER Catharina Elisabetha (1790 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Johann (1805 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Christine Marguerite (1783 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1824 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Georg (1786 - 1845 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Georg Franz (1798 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1866 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Johann Nicolas (1801 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Nicolas (1796 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEHLER Sophia (1787 - 1798 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 13 Novembre 1792
                Heures : 2:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Baptême religieux enfant :
          Date : 18 Novembre 1792
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 19 Décembre 1817
                Heures : 15:0
          Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Profession : Journalier
    Prénom : Christian
          Nom de famille : BIEHLER
    Information de famille :
          avec STOEBENER Anna Christine (1797 - 1831) :
                Mariage :
                      Date : 22 Novembre 1815
                      Lieu : Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   BIEHLER Christine (1817 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1825 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.32v, le 09/12/2004.